Oferty pracy Legnica

Sprzedaż

2018-02-12
Dodano

Pepco Poland Spółka z ...
Pracodawca

 • profesjonalna obsługa klienta
 • obsługa kasy fiskalnej
 • rozładunek dostaw
 • ekspozycja towarów zgodnie ze standardami firmy

2018-02-09
Dodano

Nowa Itaka Sp. z o.o.
Pracodawca

Opis stanowiska:
 • kompleksowa obsługa klienta indywidualnego
 • prezentacja i sprzedaż dostępnych usług turystycznych
 • budowanie trwałych relacji z klientami firmy

2018-01-29
Dodano

Orsay
Pracodawca

 

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Zarządzanie sklepem zgodnie ze standardami firmy
 • Kierowanie, motywowanie i rozwój personelu
 • Realizacja planów sprzedażowych
 • Budowanie i umacnianie relacji z klientem poprzez aktywną obsługę klienta
 • Doradztwo w zakresie kreowania indywidualnego stylu klientki

2017-06-23
Dodano

Totalizator Sportowy Sp....
Pracodawca

Dołącz do grona niemal 1500 sprzedawców w całej Polsce. W ubiegłym roku w związku z rozwojem sieci sprzedaży nawiązaliśmy współpracę z ponad 200 sprzedawcami. W 2016 roku planujemy otwarcie kilkudziesięciu punktów sprzedaży.

 

 

2017-06-23
Dodano

EURO BANK S.A.
Pracodawca

 • realizacja planów sprzedaży w podległych placówkach franczyzowych
 • rozwój i optymalizacja sprzedaży w podległej strefie
 • zapewnienie prawidłowej organizacji pracy, umożliwiającej właściwe wykonanie zadań należących do zakresu działania podległych oddziałów
 • motywowanie podległych Partnerów do realizacji zadań
 • budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z Partnerami banku
 • kontrolowanie wyników i dyscypliny pracy podległych Partnerów
 • dbałość o wysoką jakość pracy podległych oddziałów
 • nadzorowanie mienia banku powierzonego podległym Partnerom
 • sporządzanie i przedstawianie sprawozdań, analiz i innych informacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania banku
 • reprezentowanie firmy na zewnątrz
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek w sytuacjach awaryjnych
 • dbanie o pozytywny wizerunek banku

2017-06-16
Dodano

H&M
Pracodawca

 

Rodzaj zatrudnienia: niepełny etat

 

Jako część naszego zespołu Doradców sprzedaży, lubisz być w ruchu i zajmować się wieloma rzeczami na raz. Jesteś pozytywną osobą o przyjaznym usposobieniu i fantastycznym wyczuciu stylu. Masz świetne zdolności organizacyjne i lubisz pracować w grupie równie towarzyskich i zakręconych na punkcie mody ludzi, jak Ty.

 

Dołącz do nas, jeśli:
 • Potrafisz zapewnić wysoki poziom obsługi klienta.
A dodatkowo:
 • Potrafisz pracować zarówno samodzielnie, jak i w zespole,
 • Lubisz szybkie tempo pracy,
 • W kontaktach z innymi jesteś szczery i otwarty,
 • Wyrażasz gotowość do pracy w systemie zmianowym (również w weekendy).
Możemy Ci zaoferować:
 • Umowę o pracę na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia),
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Szkolenia wewnętrzne,
 • Możliwość udziału w wewnętrznym programie rozwoju pracowników,
 • Rabat pracowniczy,
 • Ubezpieczenie zdrowotne,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Szeroką ofertę sportową,
 • Program lojalnościowy dla pracowników z długim stażem.

APLIKUJ TERAZ, ZACZNIJ PRACĘ W SWOIM STYLU!

 

2017-06-13
Dodano

Centrum Odszkodowań DRB...
Pracodawca

 • budowa, nadzór i koordynacja  struktur rozproszonych
 • wypracowywanie narzędzi do oceny efektywności procesów i realizacji zadań
 • analiza potrzeb firmy i definiowanie wymagań dla nowych projektów
 • bieżąca obsługa i merytoryczna realizacja projektów
 • przygotowywanie kosztorysów realizowanych projektów oraz kontrola powstających kosztów
 • przygotowanie specyfikacji dla opracowywanych procesów i podejmowanie działań w celu ich wdrożenia
 • przygotowywanie dokumentów, procedur oraz procesów związanych z wdrażanymi zmianami
 • organizacja komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi uczestniczącymi w procesie wdrożenia w celu prawidłowego jego przebiegu,
 • koordynacja działań poszczególnych obszarów biznesowych i komórek organizacyjnych na rzecz terminowej realizacji wyznaczonych celów określonych w harmonogramach wdrożeniowych
 • współpraca z dostawcami usług i rozwiązań w procesie wdrażania projektowanych zmian

2017-06-09
Dodano

H&M
Pracodawca

 

Rodzaj zatrudnienia: niepełny etat

 

Jako część naszego zespołu Doradców sprzedaży, lubisz być w ruchu i zajmować się wieloma rzeczami na raz. Jesteś pozytywną osobą o przyjaznym usposobieniu i fantastycznym wyczuciu stylu. Masz świetne zdolności organizacyjne i lubisz pracować w grupie równie towarzyskich i zakręconych na punkcie mody ludzi, jak Ty.

 

Dołącz do nas, jeśli:
 • Potrafisz zapewnić wysoki poziom obsługi klienta.
A dodatkowo:
 • Potrafisz pracować zarówno samodzielnie, jak i w zespole,
 • Lubisz szybkie tempo pracy,
 • W kontaktach z innymi jesteś szczery i otwarty,
 • Wyrażasz gotowość do pracy w systemie zmianowym (również w weekendy).
Możemy Ci zaoferować:
 • Umowę o pracę na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia),
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Szkolenia wewnętrzne,
 • Możliwość udziału w wewnętrznym programie rozwoju pracowników,
 • Rabat pracowniczy,
 • Ubezpieczenie zdrowotne,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Szeroką ofertę sportową,
 • Program lojalnościowy dla pracowników z długim stażem.

APLIKUJ TERAZ, ZACZNIJ PRACĘ W SWOIM STYLU!

 

2017-06-07
Dodano

Your Way Sp. z o.o
Pracodawca

OPIS STANOWISKA:
 • doradztwo w zakresie optymalizacji dostaw Energii Elektrycznej oraz gazu
 • aktywne pozyskiwanie nowych i obsługa obecnych Klientów ENEA S.A.
 • realizacja planów sprzedażowych
 • budowa i optymalizacja sieci sprzedaży
 • efektywne zarządzanie podległym zespołem Pracowników
 • raportowanie wyników sprzedaży

2017-06-05
Dodano

Synergia Konsulting
Pracodawca

Synergia Konsulting (Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 5878) jest polsk? firm? doradczo-konsultingow? specjalizuj?c? si? w dostarczaniu najlepszej jako?ci, twórczych rozwi?za? z zakresu rekrutacji mened?erów oraz specjalistów najwy?szej klasy. W chwili obecnej, w imieniu naszego Klienta, poszukujemy najlepszych Kandydatów gotowych obj?? stanowisko:Regionalny Przedstawiciel HandlowyMiejsce pracy: Wroc?awNr referencyjny: SM4/2378 Kim jest nasz Klient? Jest firm?:- z bran?y produkcyjnej (FMCG), k?ad?c? szczególny nacisk na jako?? swoich produktów- stale rozwijaj?c? swoje portfolio- dbaj?c? o zadowolenie i profesjonalizm swoich pracowników Nasz Klient szuka osoby:- z do?wiadczeniem na podobnym stanowisku- z wykszta?ceniem ?rednim lub wy?szym- posiadaj?cej wysokie umiej?tno?ci interpersonalne i sprzeda?owe- dyspozycyjnej i gotowej do cz?stych podró?y s?u?bowych- zaanga?owanej i wysoce zmotywowanej- z prawem jazdy kat. BMile widziana b?dzie:- znajomo?? j?zyka niemieckiego w stopniu komunikatywnym Na codzienn? prac? Regionalnego Przedstawiciela Handlowego sk?ada si?:- aktywna sprzeda? na przydzielonym terenie produktów firmy- aktywne pozyskiwanie nowych Klientów- realizacja za?o?onych planów sprzeda?y  Je?li oczekujesz:- stabilnej, atrakcyjnie wynagradzanej pracy- mo?liwo?ci dalszego rozwoju zawodowego- ciekawych wyzwa? i … postawi?a?/e? znak = mi?dzy swoimi oczekiwaniami a wymaganiami naszego klienta ...… stwórzmy wspólnie efekt synergii! Nasza sugestia – dobrym rozpocz?ciem znajomo?ci b?dzie Twoje CV – pochwal si? nim – pami?taj?c, aby dok?adnie opisa? swój obecny zakres obowi?zków. Prze?lij je do nas na adres: marta@efekt-synergia.pl pami?taj?c, ?e w ka?dym momencie mo?esz skontaktowa? si? z nami tak?e osobi?cie, telefonicznie, poprzez media spo?eczno?ciowe …Decyzj? pozostawiamy Tobie!Prosimy równie? o umieszczenie w CV klauzuli:„Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez Synergia Konsulting ul. H. Sienkiewicza 31/2, 65-431 Zielona Góra dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procedury tej i przysz?ych rekrutacji - zgodnie z Ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó?n. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w ka?dej chwili przys?uguje mi prawo wgl?du do danych, ich poprawiania lub usuni?cia.”.